Med många år i flyttbranschen kan man undra varför ingen kommit på Pallea Pallyft tidigare.

Pallea AB är en bolag med säte i Västerås och historiken har sin start i Mikael Swartlings bekymmer som dagligen uppstod i jobbet som flyttkarl. En tanke var att ta fram en smidigare och mer allsidig pallyft. Det var början på företaget. Pallea Pallyft är nu klar och ligger i produktion, färdig för leverans.

Pallyften är en i raden av innovationer vi kommer att lansera de närmaste åren. Just nu sluter vi agent- och distributionsavtal med företag på de flesta kontinenter. Parallellt driver vi utvecklingen framåt i vår verkstad där vi utvecklar nya produkter som kort och gott går ut på att kunna flytta på saker.